Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka).