Ar-Ruum

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan.