Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 99

Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.