Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.