Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 86

Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.