Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 82

Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.