Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 76

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: 'Kami pun telah beriman,' tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata: 'Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?'