Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: 'Jadilah kamu kera yang hina'.