Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.