Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak lembu (sembahanmu) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang lalim.