Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.