Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk,