Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.