Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.