Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.