Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.