Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 276

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.