Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 270

Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat lalim tidak ada seorang penolong pun baginya.