Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 244

Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.