Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 242

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.