Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 241

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.