Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya) -, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.