Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 218

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.