Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 211

Tanyakanlah kepada Bani Israel: 'Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka'. Dan barang siapa yang menukar ni`mat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.