Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 208

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.