Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 206

Dan apabila dikatakan kepadanya:'Bertakwalah kepada Allah', bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.