Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 204

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.