Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 202

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.