Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 199

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.