Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 181

Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.