Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 179

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.