Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 175

Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka!