Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 172

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.