Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 160

kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima tobatnya dan Akulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.