Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.