Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 157

Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.