Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 131

Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab: 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam'.