Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 119

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka.