Al-Baqarah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Dan bila dikatakan kepada mereka:'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi'. Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.'