Al-Ankabuut

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.