Al-Ankabuut

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 59

(yaitu) yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.