Al-Ankabuut

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 54

Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya Jahanam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir,