Al-Ankabuut

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.