Al-Ankabuut

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.