Al-Ankabuut

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.