Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.