Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).