Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.