Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?'