Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.